• Lorena Yepez Hernandez    President

  • Sarah Kelly    VP of School and Community 

  • Bethany Schwab    VP of Health and Safety

  • Stephany Tritt    VP of Youth Activities 

  • Patricia Jimenez    VP of Ways and Means 

  • Jonalyn Than    Secretary

  • Marisa Alexander    Membership Chair

  • Amelia de la Mora    Treasurer 

  • Jenny Aja    Auditor

  • Ana Baker     Historian

  • Maribel Renteria    Parliamentarian