Blair Math Courses Pathways

 •  Math Courses Pathway at Blair

   

   

  Math 6 (Regular)

  Pathway

  Math 6 (Regular)

  Option to take Honors Math 1 in high school.

  Math 6 (Honors)

  Option to take Regular Math 1, instead of Honors.

  Math 6 (Honors)

  Pathway

  Middle School

  Math 6

  Math 7

  Math 8

  Math 6

  Math 7

  Math 8

  Math 6H

  Math 7H

  Math 1

  Math 6H

  Math 7H

  Math 1H

  High School

  9th - Math 1

  10th - Math 2

  11th - Math 3 

  12th - Advanced Math or

  IB Math Studies

  9th - Math 1H

  10th - Math 2H

  11th - Math 3H

  12th - AP Calculus AB

  or

  IB Math Studies

  9th – Math 2

  10th – Math 3

  11th – Advanced Math or IB Math Studies

  12th – AP Calculus AB

  or

  IB Math Studies

  9th - Math 2H

  10th - Math 3H

  11th - AP Calculus AB
  or IB Math Studies

  12th - AP Calculus CD

  or

  IB Math Studies