• Monday Bell Schedule

  7:45 am Line-up

  7:50 am Bell - School Begins

  Recess

  Grade TK-K    1st Recess 9:00-9:30

  Grades 1-2     2nd Recess 9:35-9:50

  Grades 3-5     3rd Recess 9:55-10:10

   Lunch

  TK-Kindergarten     10:15-11:00

  1st Grade               10:30-11:15

  2nd Grade              10:45-11:30

  3rd Grade               11:00-11:45

  4th Grade               11:15-12:00

  5th Grade               11:15-12:00

  Dismissal  12:35 pm

   

  Regular (Tuesday-Friday) Bell Schedule

  7:45 am Line-up

  7:50 am Bell - School Begins

  Recess

  Grade TK-K    1st Recess 9:00-9:30 = TK, Room 402,405

                                       9:30-10:00 = Room 403, 404 

  Grades 1-2     2nd Recess 10:00-10:15

  Grades 3-5     3rd Recess 10:20-10:35

   Lunch

  TK-Kindergarten     10:15-11:00 TK, Room 402,405

                               11:00-11:45 Room 403,404

  1st Grade               11:15-12:00

  2nd Grade              11:35-12:20

  3rd Grade               11:55-12:40

  4th Grade               12:15-1:00

  5th Grade               12:15-1:00

  Dismissal  2:15 pm